02 Nisan 2012, Pazartesi

Ekonomide yüksek büyüme, hızlı düşüş

TÜİK’in açıkladığı 2011 yılı 4. Dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamlarını değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), üçüncü çeyrekte 8,4 olan büyüme hızı 5,2’ye indidiğini belirtti. Merkez, “Yüksek büyüme hızlı düşüş” değerlendirmesinde bulundu.

BETAM’dan Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Zümrüt İmamoğlu ve Araştırma Görevlisi Barış Soybilgen tarafından hazırlanan notta, TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2011 yılının dördüncü çeyrek rakamları değerlendirildi.

“Yüksek büyüme hızlı düşüş” diyen BETAM notunda, “Yıllık büyüme ise 2011 yılında yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla büyümede oldukça büyük bir yavaşlama görüldü. Üçüncü çeyrekte 8,4 olan büyüme hızı 5,2’ye indi” denildi.

2011 yılında büyümenin geçtiğimiz yıl olduğu gibi iç talep artışından kaynaklandığı vurgulanırken, “Ancak iç talep 2011’in ilk yarısında hızlanırken, ikinci yarısında yavaşladı. İlk iki çeyrekte büyümeye en önemli katkı özel yatırımlar ve tüketimden gelirken üçüncü ve dördüncü çeyrekte net ihracat büyümeye pozitif katkı yaptı, özel yatırımlar ve tüketim yavaşladı. İç ve dış talep arasındaki bu ayrışma ekonomide ‘yumuşak iniş’in başladığını gösteriyor. Ancak cari açıkta artış hızı dördüncü çeyrek itibariyle durmuş olsa da, yıl sonu cari açığı GSYH’ın yüzde 10’una ulaşmış durumda” ifadelerine yer verildi.

Dördüncü çeyrekte ekonominin hemen her kaleminde yavaşlama görüldüğü belirtilen notta,  büyümedeki düşüşün en önemli nedeni tüketim harcamalarındaki yavaşlama olduğu kaydedildi. Bunu yatırımlardaki yavaşlama ve kamu harcamalarındaki azalışın takip ettiğini belirten BETAM notunda şöyle denildi: “BETAM’ın GSYH’ın alt kalemlerini mevsim ve takvim etkisinden arındırarak yaptığı analiz yıllık rakamlarda benzer sonuçlar içerse de çeyrekten çeyreğe değişimlerde TÜİK rakamlarından oldukça büyük farklılıklar gösteriyor. Betam’ın analizine göre Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü.  Diğer bir deyişle, dördüncü çeyrekte ekonomi sadece yavaşlamakla kalmadı, daraldı. Buna tüketim ve kamu harcamalarının dördüncü çeyrekte azalması neden oldu.”

EmekDunyasi.Net