06 Nisan 2011, Çarşamba

Vah Zavallı Tecavüzcü Erkekler

GÜLSEREN YOLERİ g.yoleri@gmail.com

TCK da Cinsel taciz ve tecavüze verilen cezaları yeniden düzenleyen "Hadım" Yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Mecliste ve kamuoyunda bu yasaya dair tartışmaları biliyoruz.  Vücut bütünlüğüne müdahale itirazından, "hadım" uygulaması bitince ne olacak sorusuna kadar pek çok şey.

Bu tasarı hakkında çok şey söylendiyse de, yol açtığı en önemli bazı sorulara bu güne kadar dokunulmadı.

Örneğin; Taciz yada tecavüz suçuna testosteron tedavisi öngörülmesi bu suçun kişinin iradesini sakatlayan bir nedenle işlendiğinin kabulü değil midir? Sonraki adım suçun manevi unsurunun yani failin ceza ehliyetinin olmadığının savunusu olabilir mi?

Hadım cezası zihniyeti tecavüzcü erkeği yüksek testosteronunun kurbanı, zavallı bir mağdur olarak mı göstermek istiyor?

Zira; bir kişiye işlediği bir suç için ceza verilebilmesi ya da ne kadar ceza verileceği ceza ehliyetinin varlığına bağlıdır.

Türk Ceza Kanunu'nda ceza ehliyetini bir başka deyişle ceza verilmesini tamamen ya da kısmen ortadan kaldıran nedenler düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden akıl hastalığı başlığını taşıyan 32. Madde konumuza örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir.

Bu madde de " (1)Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi beş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir " demektedir.

Uygulamada psikiyatrik hastalıklar yanında epilepsi, diyabet koması, zehirlenmeler ve yüksek ateşle seyreden tıbbi nedenlerle de ceza ehliyetinin azalması ya da ortadan kalkması söz konusu olabilmektedir.

Şimdi bu nedenlere testosteron yüksekliği de mi eklenecek dersiniz?

Sizi bilmem ama kadınların dekoltesini tecavüz nedeni sayan, erkek şiddetini hoş gören, kadını erkeğe ait mal kabul eden bir zihniyetin egemenliğinde yaşadığımızı düşününce bana bu da mümkün geliyor.