11 Mayıs 2009, Pazartesi

"Hemşirelerin sorunları örgütlenme ile aşılır"

12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası öncesinde SES Genel Merkezi'nin 941 hemşire ve ebe ile yaptığı anket çalışmasında, hemşire ve ebelerin dile getirdiği kaygıları dikkat çekti. Sendikanın yaptığı anket çalışmasına katılan 941 hemşire ve ebenin yüzde 86.8'i hükümetin sağlık alanında yaptığı düzenlemeleri olumsuz bulurken, yüzde 75'i iş yerinde can güvenliğinin olmadığını, yüzde 30'u ise cinsiyeti nedeniyle iş yerinde sorun yaşadığını belirtti. Hemşire ve ebelerin yüzde 90'ı ise yaşadıkları sorunların örgütlülükle aşılacağına inandığını belirtti

-----

Nisan ayında yapılan ankette, hemşireler ve ebelere, çalışma ortamı ve ilişkileri, ücret durumu, özlük hakları, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik-sosyal durumun yansımaları, mesleksel sorunlar ile bugün ve geleceğe dair beklentileri soruldu. Anket, kültürel, ekonomik ve toplumsal farklılıkların içerdiği bölge ve iller göz önünde bulundurularak 22 ilde yapıldı. Ankete katılan ebe ve hemşirelerin yüzde 64.1'i kadrolu memur, yüzde 28'i 4/b sözleşmeli, yüzde 0.2'si 4/c'li sözleşmeli, yüzde 2'si vekil, yüzde 1.8'i çakılı sözleşmeli ve yüzde 3.9'u ise diğer çalışanlar arasında yer alıyor.

Hükümetin sağlık alanındaki düzenlemeleri olumsuz bulundu

Türkiye'nin en önemli sorunundan birincisini işsizlik olarak gören hemşire ve ebeler, ikinci sırada ekonomik sorunlar ve krizi, üçüncü olarak ise demokrasi ve özgürlükler ile sağlık sorunları olduğunu belirtti. Ankete katılan hemşire ve ebelerin yüzde 95'i çalışanların iyi koşullara sahip olmadığını ve yüzde 96.4'ü ise Türkiye'de kimsenin hak ettiği ücreti almadığını ifade etti. Hemşire ve ebelerin yüzde 86.8'i sağlık alanında hükümetin yaptığı düzenlemeleri sağlık çalışanlarına etkisini olumsuz bulurken, yüzde 83.4'ü ise sağlık hizmeti alanlara etkisini olumsuz buldu. Ankete katılan hemşire ve ebelerin yüzde 14'ü işten çıkarılma kaygısı yaşarken, bu oran sözleşmeli çalışanlarda yüzde 50, vekil ebe ve hemşirelerde yüzde 81 oranında. Ebe ve hemşirelerin yüzde 75'i iş yerinde can güvenliğinin olmadığını belirtirken, yüzde 30'u cinsiyeti nedeniyle iş yerinde sorun yaşadığını ve yaşamakta olduğunu ifade etti. Hemşire ve ebelerin yüzde 78.1'i ise Türkiye'de kadınlar ve erkekler arasında ayrım yapıldığına inanıyor.

Çalışanların yüzde 90'ı sorunların örgütlülükle aşılacağına inanıyor

Ebe ve hemşirelerin yüzde 90'ı yaşadıkları sorunların örgütlülükte aşacağına inandığını belirtirken, yüzde 94'ü sendikalara her iş kolunda ihtiyaç olduğunu belirtti. Ebe hemşirelerin yüzde 92'si sendikaların demokratik ve toplumsal taleplerde bulunması gerektiğini dile getirirken, yüzde 91.6'sı ise sağlık alanındaki değişiklikler için mutlaka sendikaların fikrinin alınması gerektiğini ifade etti. Ebe ve hemşirelerin yüzde 40'ı ise işyerlerinde faaliyet yürütülebilmesi için sendikalara idare tarafından yeterli olanağın tanınmadığını kaydetti.

Ankette, sonuç olarak hemşire ve ebelerin genel olarak dile getirdiği kaygılarına şu şekilde yer verildi: "Sağlıkta yıkım yaşanıyor. Kriz bizi delip geçiyor. Gelecekten umudumuz yok. İş güvencemiz yok. Sosyal ve özlük haklarımız, ücretlerimiz yetersiz, döner sermaye dağılımı adaletsiz, tayin hakkı istiyoruz. Çalışma koşullarımız kötü, iş barışımız bozuldu. Kadın olduğumuz için sorun yaşıyoruz. Doğum izinlerimiz yetersiz. Kreş, lojman ve servis istiyoruz. Bulaşıcı hastalıklar ve meslek hastalıkları bizi sürekli tehdit ediyor. İş yerinde can güvenliğimiz yok. Hemşire ve ebeler, sorunlarını örgütlülükte aşacaklar." DİHA