16 Ağustos 2012, Perşembe

DİSK-AR'ın analizine göre:

TÜİK rakamları gerçek işsiz sayısını perdeliyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan Hane Halkı İş Gücü Anketi Mayıs 2012 dönemi sonuçlarına itiraz etti.

Çalışma çağındaki her iki kişiden birinin çalışmadığına, iş gücüne katılım oranının yüzde 50,5 düzeyinde olduğuna dikkat çeken DİSK-AR, umudunu keserek iş aramaktan vazgeçenlerin işsiz sayılmadığını, bu nedenle de işsiz rakamlarının düşük çıktığını belirtti.

Son üç aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlar da dahil edildiğinde işsizlik oranının 8,2 değil %13,8, işsiz sayısınında 2 milyon 272 bin değil 4 milyon 43 bin olacağını kaydeden DİSK-AR, gençler için ise durumun daha kötü olduğunu, her iki gençten birinin kayıt dışı çalıştığını, umudu kesik işsizlerle birlikte her 4 gençten birinin işsiz konumda olduğunu vurguladı.

DİSK-Ar, lise ve üzeri eğitime sahip kadınların erkeklere göre 2 kat daha fazla işsizlik gerçeği ile karşılaştığını, çalışma çağındaki her üç kadından sadece birinin çalıştığını belirtti.

Küresel sermayenin Türkiye'yi ucuz iş gücü deposu olarak şekillendirmeye çalıştığına dikkat çeken DİSK-Ar, şu önerilerde bulundu:

İşsizlik sorunu, insan onuruna yaraşır iş ekseninde ele alınmalıdır.

Bu amaçla;

*Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate,

*Fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmeli

*Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

*Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalı.

*Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı.

*Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı.

*Kamuda personel açığı derhal kapatılmalı.

*Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir."

EmekDünyası.Net/ETHA