20 Ağustos 2012, Pazartesi

TÜİK verilerinin ortaya çıkardığı gerçek:

Türkiye işçi sınıfı giderek daha fazla güvencesizleşiyor

TÜİK tarafından hazırlanan veriler Türkiye'de çalışma hayatının içine sürüklendiği kuralsızlığı ve güvencesizleştirmeye paralel olarak yoğunlaşan vahşi sömürünün vardığı boyutları ortaya koydu.

TÜİK'in hazırladığı verilere göre, Türkiye genelinde çalışan 25 milyon 282 bin kişiden 10 milyon 87 bininin sosyal güvencesinin olmadığı belirlendi. İki kadından biri güvencesiz, sigortasız çalıştırılırken tarım işçilerinde bu oran yüzde 52,6, "ücretsiz aile işçileri"nde ise yüzde 91,6'yı gösterdi.

Kayıtdışı istihdam oranının yüzde 39.9 düzeyinde gerçekleştiği Mayıs 2012'de, Türkiye genelinde istihdam edilen 25 milyon 282 bin kişiden 10 milyon 87 bin kişinin kayıtdışı olduğu belirlendi. Bu oran yüzde 40'ı gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemeye göre "kayıtdışı istihdam oranı" yüzde 39.9 olarak belirlendi. Çalışan 25 milyon 282 bin kişiden 10 milyon 87 bininin sosyal güvencesi bulunmuyor. Son 1 yılda çalışan sayısında 837 bin kişi arttı.

İKİ KADINDAN BİRİNİN GÜVENCESİ YOK

Rapora göre, Mayıs ayı itibariyle 7 milyon 589 bin kadın çalışanın 4 milyon 210 binini, erkeklerde ise 17 milyon 693 bin çalışanın 5 milyon 876 bininin kayıtdışı çalıştırıldığı tespit edildi. Kadınların %55'i güvencesiz çalıştırılıyor.

KENDİ ADINA ÇALIŞAN 3.1 MİLYON KİŞİ KAYITDIŞI

Ayrıca kendi hesabına çalışan 4 milyon 831 bin kişiden yüzde 64.4'ünü oluşturan 3 milyon 110 bin kişinin de kayıtdışı olduğu belirlendi. Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan toplam 15 milyon 725 bin kişiden yüzde 22.6'sını oluşturan 3 milyon 550 bin kişinin de güvencesi bulunmazken, işveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 222 bin kişiden yüzde 17.7'sini oluşturan 216 bin kişinin de sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı öğrenildi.

'ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİLERİ''NİN YÜZDE 91,6'SININ GÜVENCESİ YOK

Güvencesiz çalıştırılanlar içinde en büyük grubu ücretsiz aile işçileri oluşturdu. Tarım işçileri, ticaretle uğraşan, ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 3 milyon 504 bin kişi. Bunların yüzde 91.6'sını oluşturan 3 milyon 211 bin kişisinin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı görüldü. Sosyal güvencesi bulunmayan bu işçilerin "ücretsiz aile işçisi" olarak tanımlanması işsizliğin boyutlarını da küçük gösteriyor.

GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRILANLARIN YÜZDE 52,6'SI TARIM İŞÇİLERİ

Güvencesiz çalıştırılanların 5 milyon 300 bin kişi ile yüzde 52.6'ini tarımda, 4 milyon 786 bin kişi ile yüzde 47.4'ünü tarım dışı alanlarda çalışanlar oluşturdu. Tarım sektöründe sosyal güvenliği olmadan çalışanların oranı Mayıs 2011'de yüzde 83.1 iken, bu oran 2012 Mayıs'ta yüzde 83.3'e yükseldi. Tarım dışı sektörlerde istihdam edenler içinde sosyal güvenlikten yoksun olanların oranı ise 2011 yılı Mayıs dönemindeki yüzde 28.7'lik seviyesinden yüzde 25.3'e indi.

EmekDünyası.Net/SoL