30 Kasım 2013, Cumartesi

KESK 19 Aralık'ta grev kararı aldı

Hükümet Bütçe görüşmelerine hazırlanırken „Halk için Bütçe" talep eden emekçiler de harekete geçiyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu-KESK 19 Aralık'ta „Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz" talebiyle greve çıkacak.

Grev kararına ilişkin bir açıklama yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, toplu sözleşme döneminde ifade edilen temel talepleri hatırlattı ve bu taleplerin karşılanmaması durumunda greve gideceklerini belirtti.

KESK ALANLARA ÇIKIYOR

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen, "AKP iktidarının siyasi ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırladığı 2014 yılı bütçesine karşı, 2014-2015 dönemini kapsayan 'toplu satış' sözleşmesinin yok saydığı haklarımızın ve irademizin takipçisi olarak 'Satış Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz' ilkesiyle alanlarda olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

KESK EYLEM TAKVİMİNİ DUYURDU

KESK, 2014 yılı bütçe yasa tasarısına karşı eylem programını kamuoyu ile paylaştı. Basın toplantısında konuşan Lami Özgen, AKP hükümetinin, küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda emeğe dönük saldırılarını arttırdığını ifade etti.

Özgen, AK Parti'nin gündemde tuttuğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki kapsamlı değişikliklerle tüm kamu emekçilerini taşeron, esnek, performansa dayalı, güvencesiz ve kuralsız bir çalışmanın ucuz işgücü haline dönüştürmek istediğini belirterek, "AKP hükümetinin attığı her adımın, bu tabloyu her geçen gün daha karanlık bir hale getirmektedir. Bu adımların izi bugün gündemimizde olan 2014 yılı Bütçe Kanun Taslağı'nda net bir şekilde izlenmektedir" dedi. Özgen, kaynakların nasıl ve kimlerden toplanacağından, bu kaynakların kimler için ne şekilde harcanacağına kadar varan kararları içeren bütçenin, bu yıl AK Parti hükümetinin sınıfsal ve siyasi tercihlerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Emekçilerin birikimlerine el koyarak, ağır vergilerle toplanılan kaynaklar bugün bir kez daha savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın tesis edilmesine aktarılmaktadır" dedi.

'BÜTÇEDEN HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

"KESK olarak tüm bu saldırılara karşı koymak, hak kayıplarını önlemek ve yeni kazanımlar elde etmek için fiili ve meşru mücadeleyi yükseltmekten başka bir yolumuzun olmadığını biliyoruz" diyen Özgen şöyle devam etti:

"Bu kapsamda AKP iktidarının siyasi ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırladığı 2014 yılı bütçesine karşı, 2014-2015 dönemini kapsayan 'toplu satış' sözleşmesinin yok saydığı haklarımızın ve irademizin takipçisi olarak 'Satış Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz' ilkesiyle alanlarda olacağımızı sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz."

'TALEPLERİMİZ GAYET AÇIK'

Taleplerinin gayet açık olduğunu kaydeden Özgen, "Kayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 TL zam yapılmasını, Herkese iş ve ücret güvencesi sağlanmasını, Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, Maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini, Kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını, Baskı, tutuklama ve sürgüne son verilmesini, istiyoruz" dedi. "Savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine hayır" dediklerini belirten Özgen eylem planlarını şu şekilde sıraladı:

3-6 ARALIKTA İL GEZELİRİ 10 ARALIK'TA EYLEMLER VE 19 ARALIK'TA GREV!

"Toplu Sözleşme döneminde ifade ettiğimiz temel taleplerimiz doğrultusunda bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Bu kapsamda taleplerimiz karşılanmazsa 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için grev'de olacağız. Bütçeden hakkımızı alana dek mücadeleye devam edeceğiz. 3-6 Aralık tarihleri arasında GREV'i örgütlemek ve tüm kamu emekçileriyle yan yana gelmek için yaklaşık 40 ili kapsayan il gezilerimizi gerçekleştireceğiz. 2014 Yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağı 10 Aralık 2013 Salı günü tüm illerde basın açıklamaları gerçekleştireceğiz."

İZMİR'DE SAĞLIKÇILARDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Öte yandan sağlık sektöründe çalışan kamu emekçileri de talepleri içn iş bırakma eylemleri yapmaya başladı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane yoğun bakım ve yanık üniteleri gibi bölümlerde çalışan sağlık emekçilerinin uyarı amaçlı başlattığı dün bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başta ameliyathane olmak üzere yoğun bakım ve yanık üniteleri gibi bölümlerde çalışan işçilerin, "performans sistemine karşı" hastane bahçesinde uyarı amaçlı başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, yapılan açıklamayla son buldu. Çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı açıklamada konuşan Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı, haksızlıklara yol açan performansa dayalı döner sermaye sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek çalışanların beklentilerini karşılayacak olan döner sermaye yönetmeliğinin hayata geçmesini istedi.

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinden alınan verginin de kaldırılmasını talep eden Atıcı, sağlık çalışanları olarak yanlışlardan bir an önce dönülmesini, aksi takdirde süresiz iş bırakacakları uyarısında bulunarak açıklamasına son verdi.

EmekDünyası.Net/Ajanslar