15 Ekim 2010, Cuma

Ebeveynler işe, çocuklar kreşe

KESK üyesi tüm kamu emekçileri, "Ebeveynler işe, çocuklar kreşe" kampanyası çerçevesinde dün tüm Türkiye'de çocuklarıyla birlikte işbaşı yaptı.

Kızılay Metrosu çıkışında toplanan kadın çalışanlar, ''Çocuklar kreşe, ebeveynler işe'' yazılı bir pankart taşıyarak, Başbakanlık Merkez Bina'ya kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan kamu emekçileri adına konuşan Tüm Bel-Sen Ankara 2 No'lu Şube Yöneticisi Satı Buruncu Çalı, Türkiye'de tüm kamu emekçilerinin çocuklarıyla birlikte işbaşı yaptığını kaydetti.

İki gündür bulundukları işyerlerinde işyeri yönetimlerine kreş taleplerini ilettiklerini ifade eden Çalı, bu eylemlerin amacının bir kez daha temel haklarını elde etmek olduğunu söyledi. Kreş ve ebeveyn izninin emekçilerin temel haklarından olduğunu kaydeden Çalı, devletin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle milyonlarca çalışanın mağdur olduğunun altını çizdi. Çalı, "Devletin bu hak gaspının bir başka vahim sonucu da birçok annenin çocuk bakımı gibi çağdaş dünyanın artık bir sorun olarak görmediği bir nedenle çalışma yaşamından ayrılarak eve hapsolmasıdır" dedi.

Çocuk bakımında kadın ve erkeğin sorumluluğunu eşit gördüklerine vurgu yapan Çalı, mevcut sistemin kadını çocuk bakımının tek sorumlusu olarak gören ve onu eve, annelik rolüne hapseden cinsiyetçi yaklaşımına karşı eylemde olduklarını belirtti. Haklarının takipçisi olduklarını kaydeden Çalı, kamu emekçileri olarak taleplerini de şöyle sıraladı:

* Kapatılan kreşler ihtiyaçlar göz önüne alınarak tekrar açılmalıdır. 0-6 yaş grubu çocuklar için en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50'den az çalışanın bulunduğu işyerleri için çalışma alanına yakın ortak bakım üniteleri, kreşler açılmalıdır.

* Bu hizmet bütün çalışma alanlarında verilmeli ve kreşlerde yeterli sayıda uzman personel bulundurulmalıdır.

* Doğum izni sürelerinin bitiminden çocuğun ilköğretime başlayacağı süreye kadar geçen sürede ebeveynlerin 6 ay dönüşümlü olarak kullanabilecekleri 2 yıl ücretli ebeveyn izni hakkı olmalıdır.

* İzin kullandıkları için, ebeveynlerin sosyal ve özlük haklarında kayba uğramamalı ve işyeri ve çalışma koşullarında aleyhte veya rızaları olmadan değişiklik yapılmamalıdır.

*Doğum sonrası ebeveynlik izni süreci olan 2 yıla kadar kadınlar nöbet, vardiya, mesai gibi fazla çalışmaya tabii tutulmamalıdır.

* Yukarıdaki bütün haklar evlat edinme durumları ile evli-bekar tüm çalışanlar için geçerliliğini korumalıdır.

* 657 Sayılı Kanun'daki 4/B, 4/C'ye göre çalışanlar kadroya alınmalı ve kaldırılıncaya kadar sözü edilen bu iyileştirmeler yansıtılmalıdır.

EmekDunyasi.Net