20 Aralık 2010, Pazartesi

Toplumcu tıp / Sovyetler Birliği deneyimi

70 yıldan uzun bir süre boyunca oldukça geniş bir coğrafyada varlığını sürdüren Sovyetler Birliği, tüm eksikliklerine karşın, sosyalizmin insanlık için neden bir zorunluluk olduğunu kanıtlayacak kazanımlara imza attı. Sağlık sistemi, kuşkusuz bu kazanımlar içinde en fazla dikkati çeken başlıklardan biriydi. 

Herkes için, eşit, parasız sağlık hizmeti fikrinin bir ütopya olmadığı ilk önce Sovyet deneyinde kanıtlandı. Eşitlikçi bir toplumda kârın değil, halkın çıkarlarının esas alındığı sağlık politikalarıyla birçok hastalığın ortaya çıkmadan önlenebileceği, bilim insanlarının ilaç tekellerinin kuşatmasından kurtulduğunda birçok hastalığın tedavisinde nasıl yaratıcı olabilecekleri görüldü. 

Bu kazanımların pek çoğu ne yazık ki sosyalizmin yenilgisiyle buharlaşıverdi. Ama sağlıkta sosyalist örgütlenme anlayışının benzersiz başarısı insanlığın bundan sonraki serüvenine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu kitap unutturulmak istenen bu başarıyı farklı boyutlarıyla resmediyor.

 

Toplumcu tıp / Sovyetler Birliği deneyimi

M. Akif Akalın

Yazılama Yayınevi

168 Sayfa