04 Nisan 2012, Çarşamba

Sinema emekçileri "sanat işkolu"nda örgütlenmek istiyor

Sanat İşkolu Platformu adıyla bir araya gelen yönetmen. Oyunca, rejisör, yazarlar. Önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülmeye başlanacak Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nda, “Sanat İşkolu”nun yer almasını istedi. Platform, Meclis Başkanlığı’na imzaları da gönderdi.

 

Oyuncular, yönetmenler, senaryo yazarları, ışıkçılar yani sinemanın emekçileri Sanat İşkolu Platformu adıyla bir araya gelerek, bu hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nda kendilerinin yine görülmediğini belirtti.

İmza toplayan sinema emekçileri,  “iş kolu” esasına dayalı bir örgütlenmeyi öngören yasa tasarısına Sanat İşkolu’nun eklenmesini istiyor. Bildiri yayımlayan Platform, “Yıllardır toplusözleşme yapma hakkını kullanamayan sinemadan tiyatroya, müzikten, dansa kadar biz sanat alanında çalışanlar; şimdi TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen tasarının yasalaşması halinde de toplusözleşme yapma hakkımızı yine kullanamayacağız” diyor.

Yeni tasarının, mevcut yasada olduğu gibi sanat alanında 4-a’lı “işçi” statüsünde çalışanların tiyatro, sinema vb. bir kısmını hâlâ “Ticaret, Büro ve Eğitim İşkolu” ile müzik kısmını da hâlâ “Konaklama ve Eğlence Yerleri işkolu” ile birlikte tanımladığı kaydedilen bildiride, “Sorunları ve alanları birbirlerinden çok farklı olan sanatçılarla, diğer çalışanların aynı iş kolunda, aynı sendika da örgütlenmeleri mümkün değildir. Biz sanatçılar, sanat alanında çalışanlar ‘Sanat İşkolu’nda örgütlenmeliyiz” denildi.

Sanat alanında çalışanların 12 Eylül’den kendi iş kollarında örgütlendiğine dikkat çeken Platform, “12 Eylül öncesi; 31 sıra numaralı “Güzel Sanatlar İşkolu” şeklinde bağımsız bir iş koluyken darbe sonrası yapılan Sendikalar Kanunu’nda aralarında her türlü sınai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımı işiyle uğraşanların da bulunduğu ilgili-ilgisiz başka iş kollarıyla birleştirildi” dedi.

TİS HAKKI BAŞTAN YOK

Platform, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan geçen kanun taslağında konfederasyonlara üye sendikalara yüzde 1, bağımsız sendikalara yüzde 3 olan yetki barajıyla sanat alanında çalışanların toplu sözleşme hakkını en başından kaybettiğini vurguluyor.

Bildiride şöyle deniliyor: “Mevcut durumda sanatçıların bir sendika aracılığıyla toplu sözleşme yapabilmesi için en az 30 bin kişi olması gerekmektedir. Sanat sendikaları bu rakama ulaşsa hatta tüm sanat çalışanlarını örgütleseler bile aynı işkolunda oldukları ve sayıca çalışanın daha çok olduğu diğer ticaret, büro ve eğitim alanındaki sendikaları geçmeleri hiçbir zaman mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla sanat alanında çalışanlar hiçbir zaman toplusözleşme haklarını kullanamayacaklardır.”

Sanat İşkolu Platformu taleplerini ise şöyle ifade ediyor: “Bizim örgütlenebileceğimiz, Toplu İş Sözleşmesi hakkını kullanabileceğimiz bağımsız bir ‘Sanat İşkolu’nun. Toplu İş İlişkileri Kanunu’nda yer almasını talep ediyoruz.” Platform. Taleplerini içeren dilekçeleri Meclis Başkanlığı’na da gönderdi

İSTANBUL/ EmekDunyasi.Net