13 Aralık 2008, Cumartesi

Çatı partisi için ilk buluşma İstanbul'da

Uzun süredir sol partiler ve değişik kesimler tarafından çalışması yürütülen çatı partisi için ilk buluşma 20-21 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Toplantının çağrıcılarından Ayhan Bilgen, toplantı sonrasında fiili bir çalışma sürecinin başlamasını beklediklerini belirtti. Bir yılı aşkın süredir çeşitli siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, bağımsız siyasetçiler tarafından çalışması yürütülen çatı partisi için ilk somut adım 20-21 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampusu büyük salonunda yapılacak toplantı ile atılacak.

-----

Başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'nin temel meselelerine yönelik demokratik ve barışçıl çözümler geliştirmek için ortak noktalarda birbirine yakın kesimleri bir araya getirerek alternatif yaratmak amacıyla yürütülen çalışma sonucu 10 kişilik çağrıcı grup oluşturuldu. Ayhan Bilgen, Cengiz Güleç, Aydın Çubukçu, Şebnem Korur Fincancı, Zeynep Tanbay, Sennur Sezer, Veysi Sarısözen, Murat Çelikkan, Nazan Üstündağ'dan oluşan çağrıcı grup, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütü, meslek grupları ve insan hakları kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan 200'ü aşkın kişiye davetiye gönderdi. Toplantının ardından sonuç bildirgesinin yayınlanması bekleniyor.

'Toplumun alternatifsiz olmadığını göstermemiz lazım'

Toplantıya ilişkin bilgi veren toplantı çağrıcılarından Ayhan Bilgen, çabalarının bir demokrasi cephesi, Türkiye'nin temel sorunlarını barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi etrafında bir platform oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu bir siyasi adres olacak, siyasi parti kurulma çabasına göre kodlanacak" dedi. Bilgen, şimdiye kadar bu birlikteliğin ihtiyacını hisseden partilerin netleşme süreci yaşadıklarını kendi içlerinde tartıştıklarını, bu çerçevede bağımsız siyasetçiler, aydınlar ve akademisyenlerle görüşüldüğünü hatırlattı. Gelinen aşamayı da siyaseten bir dönüm noktası olarak tanımlayan Bilgen, şunları kaydetti: "Türkiye'de mevcut iktidar ve ana muhalefetin dışında bir alternatifin ortaya çıkartılmasına dair ciddi bir ihtiyaç kendisini hissettiriyor. Herkes bulunduğu yerden başka bir yere sarkmanın yolunu arıyor. Bugüne kadar laikliğin demokratikleştirmesi konusundaki her türlü girişime direnç gösteren CHP, son girişimleri ile aslında bugüne kadarki kavgayı gerilimi anlamsız kılan bir tavır takınıyor. Bugüne kadar demokrasi söylemini çok içten çok büyük bir çaba içerisindeymiş gibi sunan iktidar partisi de tam tersi yaklaşımları, özellikle Kürt sorunu üzerinden çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Oda MHP ve CHP'den farklı bir milliyetçilik eğilimi içinde olmadığını ortaya koyuyor. Safların bu kadar bir birine karıştığı bir ortamda, toplumun çaresiz olmadığını bir başka yolu inşa edebileceğini başka bir alternatif yaratabileceğini artık bir özgüvenle ortaya koymamız lazım."

'Bu süreç sonunda fiili bir örgütlenme başlaması gerekiyor'

Çatı partisi ihtiyacının da buradan kaynaklandığını dile getiren Bilgen, 200'den fazla kişinin katılacağı toplantıda nasıl bir birliktelik ve bu birlikteliğin nasıl örgütleneceği konuları üzerinden tartışma yürütüleceğini söyledi. Bilgen, toplantı için "Türkiye'nin temel politikalarındaki birlikteliğin ipuçlarını ve temel parametrelerini oluşturma, yakalama çabası içine gireceğiz" derken, bu süreç sonunda fiili bir örgütlenme çalışmasının başlaması gerektiğini dile getirdi. Toplantının önceden belirlenen bir formatının olmadığını, tartışmaların ucunun açık olacağını ve esas olarak her şeyin toplantıda netleşeceğine vurgu yapan Bilgen, "Toplantıya çağırılanların önlerine konulan hazır bir reçete, bir belge, yazılı bir doküman, bir yol haritası olmayacak. Somut tekliflerin, el kaldırıp indirilerek oylanacağı bir toplantı olmayacak. Bir tanışma boyutu olacak" diye konuştu. Geriye dönerek "Böyle bir birlikteliğe ihtiyaç var mı?" tartışması yürütmenin zaman kaybı olacağını, böyle bir ihtiyaç olduğuna dair ciddi bir talep olduğuna dikkat çeken Bilgen, Türkiye zaman kaybettiğini, yerel seçimlerden sonra çok sayıda yeni alternatifin ortaya çıkacağını belirtti. Söylediklerinin netliği ile kamuoyuna ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Bilgen, "Ama Türkiye'yi bu gürültü kirliliğine bırakmaksızın, Kürt sorununda, militarizm meselesinde, laikliğin nasıl demokratik zemine oturtulacağı gibi konularda çok net, çok berrak çerçeveye ihtiyaç olduğu zaten yazılıp çiziliyor" şeklinde konuştu.

'Çalışma komisyonları kurmayı amaçlıyoruz'

Birlikteliğin riskleri, birlikteliğin önündeki engeller ve tehlikeler, daha önceki birliktelikten çıkarılması gereken dersler gibi konular üzerinden tartışma yürütülmesinin daha anlamlı ve kazandırıcı olacağına vurgu yapan Bilgen, şunları söyledi: "Formel bir toplantı olmamakla birlikte, toplantı sonrasında fiili bir çalışma süresinin olması gerekiyor. Bir konferans örgütlemiyoruz. Yani teorik bir tartışma yapmak, nasıl bir sol, sosyal demokrat bir partiye mi bir demokrasi cephesine mi ihtiyaç var tartışmasını yapmak değil niyetimiz. Doğrudan doğruya hayata müdahale edebilecek, siyasette yeni bir alternatifi inşa edebilecek bir süreci başlatmak istiyoruz." Toplantıda görev almak herkese kapıların açılması gerektiğini ancak kimsenin de küçük hesaplar üzerinden yer kapma anlayışına girmeden çalışmalara katılması gerektiğini belirten Bilgen, "Bu toplantı bir sürecin dönüm noktası olacak. Toplantıdan sonra asıl belki fiili olarak bir girişim grubunun çıkması, çalışma komisyonlarının oluşturulması mümkün olursa çerçeve belgesinin kamuoyuna deklere edilmesi, bu belge üzerinden yerel konferansların örgütlendirilmesi, kamuoyu ve basında çatı tartışmalarının daha net daha berrak ortaya konulması amaçlanacak" dedi.

'Yerel seçimler çatının güçlenmesi için fırsat yapılmalı'

Seçimlerin de toplantıda gündeme geleceğini ancak söz konusu birlikteliğin uzun vadeli bir birliktelik olacağını anımsatan Bilgen, şunları dile getirdi: "Bence bu çalışmanın yerel seçimler öncesinden başlaması kritik bir anlamı var. Hem bir risk var, hem de bir fırsat var. Bir risk var; eğer siyaseti iktidar merkezli algılayan yaklaşımlarla bir yerlerde bir şey kapma kavgasının çatı üzerinden yürütülmesi söz konusu olursa yani, işte paylaşımlar pazarlıklar üzerinden çatı tartışması tüketilirse bir fırsatı çok erken tüketmiş oluruz. Henüz taşlar yerine oturmadan küçük hesaplar yüzünden bu imkanı kötü kullanmış oluruz. Tersi de mümkün, O tartışmaları çatı partisine çok yansıtmamak, küçük bir fırsatı çatı bileşenleri üzerinden yürütmek daha kalıcı bir birliktelik için yerel seçimler bir fırsatta olabilir. Çatı bütün enerjisini bu seçimler için seferber edecek bir durumda olması beklenemez ancak, bu seçimlerin çatıyı bozan sabote eden bir duruma getirtilmemesi gerekiyor."

'Seçimden sonra genel seçim ihtimali yüksek'

Çatı partisi çalışmasının yerelden örgütlenmesi gerektiğini, masa başında hazırlanmış listelerle değil, alttan üste doğru bir örgütlenme yapılması gerektiğini dile getiren Bilgen, bu tartışmalardan sonra bir yol haritası hazırlamanın daha doğru olacağını söyledi. Yerel seçim sonrasına da dikkat çeken Bilgen, "Yerel seçimlerin iktidar partisi açısından çok başarılı olması durumunda da erken bir seçim ihtimali var. Ekonomik krizin faturasını henüz can yakıcı hissetmeden yerel seçimin başarısını genel seçime devşirerek buradan bir güven tazeleyerek yola devam etmek istiyor olabilir iktidar partisi. Çünkü ciddi bir tıkanıklık var, temel sorunlar açısından hiçbir adım atılmayan, kilitlenmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Tersi bir başarısızlık olması durumunda iktidar partisi bir güven tazelemesi yoluna gideceklerini belirtiyorlar" diye kaydetti. Bilgen, iktidar boşluğu kadar muhalefet boşluğu da olduğunu belirterek, yaşanan sorunların bir program yokluğundan kaynaklandığını belirterek, "Türkiye'de bir şey eksik, ezilenlerden, mağdurlardan, dışlamışlardan, ayrımcılığa uğrayanların sorunlarından yana alternatif bir çözüm programı yok. Eksik olan budur" diye konuştu. DİHA