24 Ekim 2012, Çarşamba

HDK Ortadoğu Konferansı'nın sonuç bildirgesi açıklandı:

'Halklar demokrasi ve özgürlük için direniyor'

HDK'nin 20-21 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da düzenlediği Ortadoğu Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı.

Ortadoğu'daki önemli halk dinamiklerinin temsilcilerinin Türkiye emek ve demokrasi güçleriyle bir buluşması haline gelen ve iki gün boyunca yoğun bir katılımın yaşandığı konferansın sonuç bildirgesi ilan edildi.

KONFERANS BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Mısır, Tunus, Fas, Lübnan, Filistin, Ürdün, İran, Suriye, Irak Kürdistan Federe Bölgesi, Rojava, Türkiye ve Almanya'dan çeşitli milliyetler ve partilerden temsilcilerin katılımıyla toplanan "Halkların Adalet, Özgürlük Arayışları ve Müdahaleler/ Ortadoğu Konferansı"nın başarıyla tamamlandığı belirtilen sonuç bildirgesi şöyle devam ediyor:

ARAP AYAKLANMALARI İLERİCİ VE DEMOKRATİK İÇERİK TAŞIYOR

-Temelinde halkların ekmek, eşitlik, adalet ve özgürlük özlemleri bulunan Arap ayaklanmalarının ilerici ve demokratik içeriğini bir kez daha teyit eder.

'HALKLARIN MÜCADELELERİ NEO-LİBERAL POLİTİKALARI VE OTOKRATİK REJİMLERİ HEDEF ALIYOR'

-Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da halkların bu mücadelelerinin, emperyalist güçlerin ve yerli egemen sınıfların oluşturduğu işbirlikçilerinin işsizlik, yoksulluk ve sefaletin derinleşmesi gibi sonuçlar doğuran, halkların çalışma ve yaşam koşullarını olağanüstü kötüleştiren neoliberal politikaları ve bu politikaları halklara dayatmanın aracı olan otokratik rejimleri hedef aldığı konusunda fikir birliği halindedir.

-Tunus ve Mısır'da Batılı büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda ülkelerini yöneten Bin Ali ve Mübarek'in otokratik diktatörlüklerinin devrilmelerinin ardından emperyalistlerin egemenliklerini sürdürmeye yönelik yeni taktik ve politikalarına dikkat çeker. Bununla birlikte devrimi sürdürmek, özgür ve adil bir toplum yaratmak için mücadele eden halklara desteğini ifade eder.

'EMPERYALİZM YENİ DAYANAKLAR EDİNİYOR'

-Batılı büyük devletlerin, yalnızca bu iki ülkede değil, bütün bölgede yeni siyasi işbirlikçiler edinerek dayanaklarını genişletmeye giriştiklerini; bu yeni dayanaklar arasında özellikle neoliberal politikaları benimseyen İslamcı hareketlerin önem kazandığını tespit eder.

-Arap halklarının ayaklanmalarını fırsat bilerek "zalimlere karşı" "demokrasi" söylemleriyle Libya'ya açık askeri müdahalede bulunan Batılı büyük devletlerin, Suriye'de de farklı seçenekleri denediğini vurgular.

'TÜRKİYE SURİYE'YE YÖNELİK MÜDAHALE PLANININ VURUCU GÜCÜDÜR'

-İran'la stratejik ittifak halindeki Esad rejimi Rusya ve Çin tarafından da desteklendiği için bu ülkeye açık müdahalede bulunamayan Batılı büyük devletlerin Suriye'ye yönelik müdahale planlarının merkezinde Türkiye'nin vurucu güç olarak bulunduğunu bir kez daha tespit eder. Türkiye'nin, derhal bu politikadan vazgeçmesini, bu kapsamda, bütün halklar için ortak bir tehdit olan Körfez'deki ve özellikle Türkiye'deki tüm NATO üslerinin kapatılmasını talep eder.

-Başlangıçta izlediği "kardeşim Esad" politikasından "zalim Esed" politikasına geçen ve Özgür Suriye Ordusu'na açık destek vermekle kalmayıp, siyasal olarak da Suriye Ulusal Konseyi'ni açıkça destekleyen Türkiye'deki AKP Hükümeti'nin, onları her türlü aracı kullanarak silahlandırdığını, karargâh, üs, eğitim, lojistik ve yönetsel koordinasyon sağladığını tespit eder.

'TÜRKİYE'NİN ABD VE BATILI DEVLETLER BİRLİKTE SURİYE'YE KARŞI SAVAŞ HAZIRLIĞINI KINIYORUZ'

-Başta ABD olmak üzere Batılı büyük devletlerle birlikte Türkiye'nin Suriye'ye ve ardından İran'a karşı askeri müdahale hazırlıklarını, bölgede ve dünyada yeni bir savaşın habercisi olarak görür ve şiddetle kınar. Kalıcı ve adil bir barış için yürütülen bütün mücadelelere desteğini ilan eder.

-Başta ABD olmak üzere, emperyalist büyük devletlerle el ele Türkiye'nin izlemekte olduğu mezhep ayrımcılığına dayalı Suriye politikasının halkları birbirine düşürüp düşmanlaştırıcı karakteri karşısında halkları uyanıklığa davet eder. Suriye'de "ya Esad, ya emperyalist müdahale" biçiminde çıkmaza sokulan çözüm yolunu tümüyle reddederek, bunlardan tamamen farklı ve bunlara karşı halkçı, demokratik ve laik bir muhalefetin halkların çıkarlarına uygun olduğunu ifade eder ve destekler. Bu nitelikte bir muhalefetin gerek Suriye halklarının gerekse bölgedeki bütün halkların çıkarlarına uygun olduğunu vurgular. Özgür, bütün halkların kardeşçe kendi kaderlerini tayin etme hakkını kazandıkları, demokratik ve bağımsız bir Suriye talebini ve bu yöndeki mücadeleleri destekler.

'KÜRT HALKI VE FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'

-Dışarıdan beslenip örgütlenen, halktan kopuk ve halka rağmen yürütülen ve gerçek halk muhalefetlerinin sindirilmesinde rol oynayan eylemlere değil, halkların kendi kaderlerini ellerine almaya yönelik kitlesel eylemlere desteğini açıklar. Bu kapsamda, Batı Kürdistan'da Kürt halkının kendi kaderini tayin ve özerk yönetimini kurma mücadelesi ile İsrail Siyonizmi'ni hedef alan bağımsızlık mücadelesini sürdüren Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilan eder. Filistin'in İsrail tarafından işgal edilmiş topraklarının tümünün koşulsuz terk edilmesinin, bağımsız ve egemen bir devlet olarak statü kazanmasının bölgedeki bütün halkların çıkarlarına olduğunu kabul eder.

-Bütün bölgede özellikle kadınlara yönelik her türden cinsiyetçi baskı ve şiddetin, yaşanan politik ve sosyal koşullarla doğrudan ilgili olduğu tespitinden hareketle, her devrimci ve muhalif demokratik hareketin kadınların kazanımlarının korunmasına, eşitlik, özgürlük ve kurtuluş taleplerine özel bir önem vermesi gerektiğine işaret eder. Ortadoğu'daki halk mücadelesinin en önemli parçası olan kadınların özgürlük mücadelesini destekler. İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkûmları selamlar.

'KÜRT TUTUKLULARIN AÇLIK GREVLERİNİ ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN BİR PARÇASI OLARAK DESTEKLİYORUZ'

-Türkiye cezaevlerinde Kürt tutuklu ve hükümlülerin sürdürdükleri açlık grevlerinin, halklarımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu kabul eder, tutsakların taleplerini benimser ve destekler.
Sonuç bildirgesinde, "halkların mücadele birliği özlemi ve ortak kaderlerine sahip çıkma azminin örgütlü biçimde sürdürülmesi, çalışmaların genişletilerek tekrarlanması, kalıcı bir ilişki ve koordinasyon sağlanması" temennisi de dile getirildi.

EmekDünyası.Net/Ajanslar