11 Nisan 2012, Çarşamba

KemenCHE Taraftar Grubu:

Endüstriyel futbol gerçeğini görmeliyiz

Trabzonspor'un muhalif taraftar grubu KemenCHE TARAFTAR GRUBU, Fenerbahche-Sol Açık taraftar grubunun Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Trabzonspor'un muhalif taraftar grubu KemenCHE  TARAFTAR GRUBU , geçtiğimiz günlerde Fenerbahche-Sol Açık taraftar grubunun Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili olarak  yaptığı açıklamaya cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Sol Açık taraftar grubunu önemsedikleri için böyle bir açıklama yapma gereksinimi duyduğunu belirten grup Emek Dünyası'nda da yayınladığımız Fenerbahche-Sol Açık taraftar grubunun yaptığı açıklamayı eksik ve yanlış bulduğunu ifade etti. "Fakat bu yanlışlıkları düzeltme yerine konuya nasıl baktığımızı ya da yaklaştığımızı paylaşmayı daha uygun bulduk." denilen açıklama şöyle devam ediyor.

"Futbol ,tüketim kültürünün önemli öğelerinden biri olarak, egemen sistemin kitlelerin denetimini sağlamasında etkin bir aygıt haline gelmiştir. Bu süreçte, kapitalist sistemin yeniden biçimlendirdiği futbol endüstriyelleşmiş ve kendi egemen sistemini meşrulaştıran ve yeniden-üreten bir aygıta dönüşmüştür

Toplumsal anlamda ulus-devlet kendi etnik sorunlarını çözümsüz hale getiren toplumsal politikalar sonucunda toplumsal parçalanmayı olumsal olmayan bir biçimde ırkçılığı popülerleştirerek aşmaya çalışır. Bu süreçte tüm iletişim ve kültür alanlarında söylemler şiddete dayalı bir biçimde "öteki"lere yönelik saldırgan bir tutumun genel kabul  görmesini beraberinde getirir. Futbol, bu süreçte iktidara kitleleri yönlendirme gücü bağlamında önemli bir Futbol ve toplumsal muhalefet  güç olarak hizmet eder. Sınıfsal, düşünsel hiçbir farkındalığa sahip olmayan kitleler medyanın kendilerine düşman olarak sunduğu "öteki"lere karşı şiddet temelli bir saldırganlık geliştirirler ve bunu hem oyuncular hem de taraftarlar bağlamında meşrulaştırırlar. Milliyetçiliğin yükselişi futbolda "yabancı düşmanı ve ırkçı davranışların gittikçe daha fazla önplana" çıkmasına neden olmaktadır. Irkçı düşüncenin "bizi sürekli tehdit eden bir yabancı fantazisine dayandığını vurgulamak gerekir. "Öteki ne yaparsa yapsın varlığıyla bizi tehdit eder", bu anlamda toplumsal azınlıklar futbol sahalarında aşağılanırken, rakip takımlar da "öteki"leştiriler ve düşmanla özdeşleştirilir. Futbol toplumsal anlamda travmatik bir durumu süreğen olarak yeniden-üreten  ırkçı bir toplumsal pratik haline gelmiş olur: çünkü "ırkçılık, ırkçı kişilerin basit bir hezeyanı değil toplumsal bir ilişkidir" ve futbol ,bu tür ilişkileri yeniden üretir.

Trabzonspor taraftarlarının özellikle Fenerbahçe Futbol kulübüne karşı oluşmuş olan tepkisinin altında Endüstriyel Futbol aracılığıyla oluşturulmuş hegemonya yatmaktadır.Bu tepkinin, zaman zaman daha önce Trabzon'da belirli güçler tarafından örgütlenen spor dışı alanlarla ilgili olarak yansıtıldığı da doğrudur.

Kaldı ki ,bu faaliyetlerin ülkenin değişik illerinde değişik alanlarda (Kürtlere, Alevilere, Gayrı Müslümlere, Eşcinsellere vb.) gerçekleştirildiği hepimizin bilgisi dahilindedir.

Ancak Trabzon insanının doğal yapısı, her türlü farklılığa hoşgörüyle yaklaşılması biçimindedir. Çünkü Trabzon halkı, binlerce yıl farklılıklarla bir arada yaşamanın getirdiği kültür birikimidir.

Bu kültürel birikime rağmen bilinen güçlerin gerçekleştirdiği ve bu kültüre yakışmayan davranışları esefle kınadığımızı da belirtmek isteriz.

Sizinde katılacağınızı umduğumuz gibi, Endüstriyel Futbol çeşitli çıkar grupları oluşturmuş ,bu gruplar sporun gerektirdiği barış, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirme yerine kendi  kaynaklarını güçlendirmeye yönelmiştir.

Bu iddialarımızın ve futbol oyununun hangi amaçla kullanıldığına dair girişimler en iyi biçimde "Bay PİPO" adlı kitapta  anlatılmaktadır.

Fenerbahche-Sol Açık taraftar grubu ve KemenCHE taraftar grubu ile birlikte diğer tüm muhalif taraftar gruplarına düşen görev, sporun amacı olan barış, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirerek gerçek Anadolu insanına yakışan bir seyirci kitlesi oluşturmaktır.

Endüstriyel Futbol gerçeğini görmeden statlarda yaşanan olumsuzlukları sadece pankartlar ve söylemler üzerinden değerlendirmek en azından muhalif olduğunu söyleyenler açısından gerçekçi değerlendirme olmayacaktır."

 

EmekDunyasi.Net

Bağlantılı Haberler