19 Nisan 2012, Perşembe

'Ormanlar değil geleceğimiz satışta’

TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Meclis Genel Kurulu’ndan geçen “2B Yasası” için “Ormanlarımız değil geleceğimiz satışta” değerlendirmesinde bulundu.

TMMOB’as bağlı odalar kamuoyunda 2B olarak bilinen "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı"nın TBMM Genel Kurulu`nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Odalar 'ın yasaya ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Kanun ile Orman alanlarının tarımsal gerekçelerle işgalli olan kesimlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkili bakanlık olarak tanımlanırken, iskanlı alanlar ile iskana açılacak ‘proje’ alanları tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisine bırakılmakta, bu alanlardan elde edilecek gelirlerin yüzde 90‘ı ise kentsel dönüşüme kaynak sağlamak amacı ile Genel Bütçeye gelir olarak aktarılmakta, kanun adında yer alan ‘Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi’ işlemine ilişkin her hangi bir hükme kanun içinde yer verilmemektedir.  Bu satış işlemlinden elde edilecek gelirin yüzde 90‘ına kadar olan kesiminin ‘kentsel dönüşüm’ amacıyla kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak gelir kaydedilirken, her nasıl olacaksa bilinmez bir biçimde elde edilen gelirin yüzde 10’luk kesimiyle de satışı gerçekleşen orman alanlarının iki katı kadar alanın ıslahı, orman köylerinin nakli, iskanı ve kalkındırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü kullanımına tahsis edilmektedir”

“Böylece 2B alanlarının satışına yönelik ilk haberlerin ortaya atıldığı 2002 yılından bu yana ortaya çıkmış olan yeni işgalciler de kapsama alınarak orman yağması meşrulaştırılmış olmaktadır” diyenn Odalar,  orman ve hazine alanlarının talanıyla da yetinilmeyen kanunda,  ilk kanun teklifinde yer almayan bir çok madenin de konulduğunu ifade etti.

Buna göre;

-Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak planlarla devlet ormanı niteliğindeki "yaylalarda" bina ve tesislerin yapılabilir hale getirilmesi,

-Orman alanlarında ve özel ormanlarda %6 olan yapı hakkının %15‘e çıkarılması

-Üniversite ve yurtların kurulabilmesi için Orman alanlarının YÖK‘e bedeli karşılığında satılabilmesi,

-6831 sayılı kanunun 8. Maddesi uyarınca 31.12.2011 tarihinden önce müsaderesine karar verilen ve tapuları iptal edilen fabrika ve ticari tesislerin işgalcilerine 29 yıllığına kiraya verilmesinin önü açıldı.

Bu kanunla; “açıkça neoliberal politikalarla bütünleşmiş yandaş sermayeye kaynak aktarmada bir araç yaratılmakta ve bugüne dek görülmemiş ölçüde, hiçbir insani değer ve kural tanımaksızın ülkeyi yağma ve talana açarak yandaş sermayeye aktarılacak kaynakların yaratılması amaçlanmıştır” denilen açıklamada, “Aşağıda imzası bulunan TMMOB ye bağlı meslek odaları olarak, toplumsal sorumluluklarımızın gereği bu kanun ile birlikte ülkemiz açısından yaratılacak felaketlere dikkat çekerek gerekli toplumsal direnç ve mücadele alanında bizlerle birlikte olmaya tüm halkımızı ve duyarlı tüm kurum ve kuruluşlarımızı davet ediyoruz ifadelerine yer verildi.

ANKARA/EmekDunyuasi.Net