28 Ekim 2010, Perşembe

Tıp öğrencilerinin sorunları aynı

Türk Tabipleri Birliği(TTB)'ne bağlı İstanbul Tıp Öğrencileri Komisyonu(TÖK), Cağaloğlu'ndaki İstanbul Tabip Odası'ndaki tanışma kokteyli düzenledi. Öğrenciler sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştı.

Cerrahpaşa, Çapa ve Marmara Tıp Fakültesi Tıp öğrencileri Komisyonlarının(TÖK), fakültelere yeni gelen öğrencilerle tanışmak amaçlı düzenlediği kokteyl dün(27 Ekim) İstanbul Tabip Odası(İTO)'nda gerçekleşti. İstanbul'daki üç büyük tıp fakültesinin öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlik, TÖK'ü tıp fakültelerine yeni gelen öğrencilere tanıtan sunumla başladı.

Sunum sonrası, TÖK MYK üyesi Çapa Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencisi Zeynep Varol, Tıp öğrencilerinin öz örgütü olan TÖK'ün, öğrencilerin fakültedeki sorunlarını çözmek için var olduğunu vurguladı.

Marmara Tıp Fakültesi öğrencileri, fakültelerinin sağlık bakanlığına bağlanarak özerkliğinin alınmasına ilişkin deneyimlerini aktarırken, Cerrahpaşa Tıp'tan öğrenciler de, Vakıf Gureba'nın özel bir tıp fakültesine dönüşmesiyle, ilk yıllarında özel üniversite öğrencilerinin Cerrahpaşa'da okutulmasıyla ilgili endişelerini paylaştılar.

TIP ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI ORTAK

Tüm tıp öğrencilerinin ortak sorunu ise, YÖK'ün fakültelerinin kontenjan sayısını, alt yapıya bakmaksızın arttırması, yemekhane, kantin ve otopark özelleştirmeleri ile üniversitelerinin öğrenciler açısından yaşanabilirliğinin azalması oldu.

Öğrenciler, tıp fakültelerinin, son yıllarda özelleştirme çabalarının artık su yüzüne çıktığını fakülte yönetimlerinin ve öğrencilerin inisiyatif alması gerektiğini vurguladılar.

Tıp fakültelerinin sorunları için, önümüzdeki dönemde toplantılarını ve farkındalık yaratacak etkinlikleri arttırma konusunda karar alan öğrenciler buluşmalarına kokteyl ile devam etti. Kokteyle İTO'dan bazı yöneticiler de katıldı.

EmekDunyasi.Net

İstanbul -